Vefverslunin www.hundurinn.is

English below

Vefverslunin www.hundurinn.is er íslenskt  fjölskyldufyrirtæki sem verslar aðalega með Ruffwear hundavörur og sérsaumaða regn og snjógalla fyrir hunda. Hundurinn.is er með hálsólar, tauma, beisli, hundafatnað, veiðivesti og margt margt fleira.

Síðan er hönnuð og unnin af Elmu Cates. Kt: 131155-3529, elma@ecdesign.is. Tæknilega aðstoð Hafrún Sigurðardóttir.

Flutningur til landsins

Flestar vörur á heimasíðunni eru á lager en það sem ekki er til á lager er pantað frá vöruhúsi RUFFWEAR í Bretlandi.

Þar sem Ruffwear á Íslandi vill tryggja að viðskiptavinir fái vörurnar sínar á sem skjótasta hátt sendum við tölvupóst þegar vörurnar eru afgreiddar úr vöruhúsi og einning rakningarnúmer frá FedEx.

í byrjun hvers mánaðar munum við senda inn pöntunn í vöruhúsið í Bretlandi. 

 

Ef vara á einhvern hátt er gölluð eða glatast í pósti fær viðskiptavinurinn aðra vöru í staðinn eða endurgreiðslu.

Öll verð í vefverslun eru með inniföldum virðisaukaskatti. 
Virðisaukaskattur er 24% 

Fríar sendingar

Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu. Ef verslað er fyrir hærri upphæð en 20.000kr utan höfuðborgarsvæðisins greiðir viðskiptavinurinn engann sendingarkostað.

Öll verð eru birt með fyrirvara um villur, og áskilur hundurinn.is sér rétt til að fella niður pantanir og endurgreiða séu villur í verðum þegar pantað er. 

Að skipta og skila vöru

Ef vara hefur ekki borist til landsins innan 15 daga  munum við beita öllum ráðum til allir megi vera sáttir. í miðjum heimsfaraldri er mögulegt að einhverjar vörur séu ekki til í vöruhúsi okkar þá munum við láta viðskiptavini okkar vita og leysa málið á sem farsælastan hátt

Kaupandi hefur 14 daga til að hætta við kaupin að því tilskildu að hann hafi ekki notað vöruna, henni sé skilað í góðu lagi í óuppteknum upprunalegum umbúðum. Ef vara er innsigluð má ekki rjúfa innsiglið. Fresturinn byrjar að líða þegar varan er afhent skráðum viðtakanda.  Kvittun fyrir vörukaupunum þarf að fylgja með. Vinsamlegast hafið samband elma@ecdesign.is eða póstsendi vöruna til okkar á eigin kostnaði. 

Gölluð vara

Sé vara gölluð er viðskiptavinum boðin ný vara í staðinn og greiðum við allan sendingakostnað sem um ræðir. Eða endurgreiðum ef þess er krafist.

Að öðru leiti vísast til laga um húsgöngu og fjarsölusamninga nr.46/2000 og laga um neytendakaup.

Trúnaður

Seljandi heitir kaupanda fullum trúnaði um allar upplýsingar sem hann gefur upp í tengslum við viðskiptin. Upplýsingar verða ekki undir neinum kringumstæðum afhentar þriðja aðila.

Lög og varnarþing

Samningur þessi er í samræmi við íslensk lög. Rísi mál vegna hans skal það rekið fyrir Héraðsdómi Reykjavikur (ef fyrirtækið er með lögheimili í Reykjavík) eða Héraðsdómi Reykjaness (ef fyrirtækið er með lögheimili í t.d. Garðabæ eða Kópavogi)

 

English

Is Icelandic a family business that primarily shops with Ruffwear dog products and custom-made rain and snow suits for dogs. Hundurinn.is has collars, leashes, harnesses, dog clothing, fishing vests and much more.

The site is designed and prepared by Elma Cates. Kt: 131155-3529, elma@ecdesign.is. Technical support from Hafrún Sigurðardóttir.

Relocation to Iceland

Most products on the website are in stock, but what is not in stock is ordered from RUFFWEAR's UK warehouse.

Since Ruffwear in Iceland wants to ensure that customers receive their products in the fastest way, we send an email when the goods are delivered from a warehouse and a single tracking number from FedEx.

At the beginning of each month we will place an order in the UK warehouse.

If an item in any way is defective or lost in the mail, the customer will receive another item instead or a refund

Free shipping

Home delivery in the capital area.

For customers outside of capital area, shop for more than 20.000 ISK, the shipping is free.

All prices are displayed subject to errors, and reserves hundurinn.is the right to cancel orders and refund if errors are made in price when ordering.

Dividing and returning an item

The buyer has 14 days to cancel the purchase provided that he did not use the product, it is returned in good order in unoccupied original packaging. If an item is sealed, the seal must not be broken. The deadline begins to pass when the item is delivered to the registered recipient.  A receipt for the purchase of the item must be included. Please contact elma@ecdesign.is or mailing product to us at your own expense.

Defective item

If an item is defective, customers are offered a new item instead and we pay all shipping costs in question. Or refund if required.

Otherwise, the Act on Housing and Telemarketing Agreements no.46/2000 and the Consumer Purchase Act is referred to.

Trust

The seller names the buyer full confidentiality of any information he discloses in connection with the transaction. Information will not be disclosed under any circumstances to any third party.

Laws and Venues

This Agreement is in accordance with Icelandic law. If a case arises, it shall be brought before the District Court of Reykjavik (if the company has a domicile in Reykjavik) or the Reykjanes District Court (if the company has a domicile in e.g. Garðabær or Kópavogur)

 

 

 

Hi there

Welcome Guest
We typically reply within minutes
James
Hello! James here from Support team,this is sample text. Original text will display as per app dashboard settings